Gå til hoved indhold

Arbejde med evaluering af praksis

I forbindelse med evaluering kommer I til at skulle bruge to dialogværktøjer: ét til de pædagogiske teams og ét til den pædagogiske ledelse. Hvert år skal seks udvalgte skoler nemlig gennemføre værktøjerne blandt ét team og én ledelse.

Dialogværktøjerne bruges til at opnå et tæt indblik i personales og ledernes løbende arbejde med at udvikle og reflektere over praksis.

Arbejde med skolerapporter

På baggrund af de årlige spørgeskemaundersøgelser bliver der udviklet en skolerapport med resultater, som kan bruges til fælles læring og planlægning af den videre udviklingsproces.

Vær opmærksom på, at I skal have minimum 10 besvarelser på skolen for at få adgang til skolerapporten.

Inspirationspakker til skoleledere

Hvert år bliver Den Mangfoldige Folkeskoles indsats evalueret. Formålet med evalueringerne er bl.a. at undersøge, hvordan projektet styrker det pædagogiske personales og lederes kompetencer til at skabe varierende læringsmiljøer, som skaber deltagelsesmuligheder for alle.

Efter hvert evalueringsrul sammensætter Rambøll en inspirationspakke, som samler op på de emner og tendenser, der går på tværs af alle skoler i regionen.

Nedenfor ser I inspirationspakken fra den første evaluering. Pakken indeholder resultater fra evalueringen, eksempler fra praksis og idéer til, hvordan I kan arbejde med resultaterne på jeres skole.

Procesgreb