Gå til hoved indhold

Inklusion handler om at skabe et skolemiljø, hvor alle elever føler sig værdsatte og har mulighed for at deltage aktivt i undervisningen og i det social liv på skolen. Eksklusion derimod kan opstå, når elever føler sig marginaliserede, isolerede eller ikke imødekommet i deres behov. Det handler "Den Mangfoldige Folkeskole" om, og det arbejdes der meget og målrettet med i både dansk skolepraksis og forskning. 

Lær mere om specialpædagogik