Gå til hoved indhold

I Aalborg Kommune, Børn og Unge har vi valgt at have fire kompetenceudviklingsforløb og et udviklingsprojekt.

De fire kompetenceudviklingsforløb er:

  1. DELTA
  2. Co-teaching
  3. Samarbejdsbaseret og proaktive problemløsninger (CPS)
  4. Neuropædagogik.

Udviklingsprojektet omhandler Elever med særlige forudsætninger.

Kompetenceudvikling

  • DELTA tager udgangspunkt i at alle elever gør det så godt de kan. DELTA-klasserne er udviklet med inspiration fra Nest. Samtidigt med kompetenceudviklingsforløbene arbejdes der også med at udvikle faget Social Læring.
  • I Co-teaching udvikler skolens ledelse og ressourcepersoner kompetencer til at implementere Co-teaching i hele skolens organisation. Alle skolens medarbejdere får tilbudt at deltage i kurser med aktionslæringsforløb, hvor indholdet er specialpædagogiske metoder og værktøjer.
  • I CPS er formålet at sikre en systematisk tilgang til inddragelse af børns perspektiver på skolens fællesskaber og udfordringer. Skolens medarbejdere bliver uddannet til at arbejde med plan B-samtaler.
  • Den neuropædagogiske forståelse- og refleksionsramme skal give ledere og professionelle en specialpædagogisk viden til at møde og forstå eleverne.

Udviklingsprojektet

I udviklingsprojektet "Elever med særlige forudsætninger" samarbejdes der om at udvikle og gentænke undervisningsformer og nye måder at organisere og rammesætte elevernes læreprocesser på og der udvikles konkrete ideer som kan præsenteres for de enkelte lærere og pædagoger på de enkelte skoler.

Kontakt os

Vil du vide mere om Aalborg kommunes initiativer eller er du interesseret i et samarbejde? Så kontakt: 

Lene Thorhauge

E-mail: LET-skole@aalborg.dk
Telefon: 93 52 00 67