Gå til hoved indhold

Hvad er børnesyn?

Begrebet "børnesyn" refererer til de grundlæggende opfattelser og holdninger, man har til børn og deres udvikling, behov og rettigheder. Det påvirker direkte, hvordan voksne - særligt pædagoger, lærere og forældre - interagerer med børnene og tilrettelægger aktiviteter, læringsmiljøer og dagligdagen omkring dem.

Et børnesyn kan omfatte syn på børns autonomi, kompetencer, måden de lærer på, samt hvordan de skal behandles of inddrages i beslutninger, der vedrører deres eget liv.

Hvordan arbejder vi med børnesyn?

I projektet "Den Mangfoldige Folkeskole" har vi et børnesyn, der vægter mangfoldighed og inklusion højt. Projektet lægger vægt på at skabe en skole og et læringsmiljø, hvor alle børn, uanset deres baggrund og individuelle forudsætninger, føler sig værdsat, respekteret og inkluderet. Vi skal se hvert barn som unikt med egne styrker og potentialer, der skal anerkendes og udvikles.

Dette børnesyn understøtter en tilgang til undervisning og pædagogik, der tilstræber at møde hvert barn, hvor de er, og hjælpe dem med at vokse og trives både fagligt og socialt. Projektet "Den Mangfoldige Folkeskole" fokuserer også på at fremme børnenes forståelse for og værdsættelse af kulturel og personlig diversitet.

Lær mere om børnesyn

Den følgende samling af artikler og links lægger op til både konkret arbejde med inkluderende miljøer i skolen, samt samtaler om børnesyn, mangfoldighed og elevinvolvering i samarbejdet på tværs af professioner.

Kom i gang med at arbejde med jeres børnesyn

Få en drejebog til, hvordan I kommer i gang med til at arbejde med børnesyn. Drejebogen består af 2 dele og kan hentes som PDF. Der er også ekstra-materiale til drejebogen.