Gå til hoved indhold

Om projektet

For mange elever trives ikke i skolen, og for mange ender med at blive ekskluderet fra det faglige og sociale fællesskab, hvilket går ud over både deres læring og trivsel. Derfor går samtlige 11 nordjyske kommuner og Professionshøjskolen UCN nu sammen om det 3-årige projekt "Den Mangfoldige Folkeskole", hvor en lang række lokale indsatser skal være med til at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn og unge.

Mål

Projektets mål er at medvirke til, at flere børn og unge føler sig set, hørt og støttet i en sådan grad, at de kan være en del af den almene undervisning og skolens fællesskaber. Projektet skal også bidrage til, at færre har et bekymrende skolefravær, ekskluderes fra læringsfællesskaberne og efterfølgende ikke får en ungdomsuddannelse.

Organisering

Projektets organisering består af 4 overordnede fora: Styregruppe, projektledelse, kommunalt tovholder-netværk og et regionalt Videncenter.

  1. Styregruppen består af repræsentanter for BKF-netværket (Skole- og dagtilbudschefer fra de 11 nordjyske kommuner, fra A.P. Møller Fonden, fra Regionalt Videncenter og Professionshøjskolen UCN, som projektets leverandør af kompetenceudvikling. Carsten Otte, Chef for Skole- og Dagtilbud i Brønderslev Kommune, er formand for styregruppen. 
  2. Projektledelsen består af 2 projektledere fra kommunerne (Mette van Dalm og Henrik Søgaard Nielsen) og projektledere fra UCN (Dorthe Geisnæs og Jette Maksten).
    I det daglige arbejde refererer projektlederne til formanden for styregruppen, Carsten Otte, Chef for Skole- og Dagtilbud i Brønderslev Kommune, Kari Jacobsen, Skole- og Dagtilbudschef i Hjørring Kommune, Susanne Nielsen, Chef for Sammenhæng & Kvalitet i Aalborg Kommune samt Lene Hvilsom,
    Centerchef for Børn og Unge i Rebild Kommune.
  3. Det kommunale tovholder-netværk består af en kommunal tovholder fra hver af de 11 nordjyske kommuner, som hver især har det lokale ansvar for, at de fastlagte aktiviteter gennemføres. Se navne under menupunktet "Kommunale indsatser".
  4. Videncenter Den Mangfoldige Folkeskole har ansvaret for at koordinere og gennemføre de aktiviteter, der ligger i beskrivelsen af centeret, herunder kompetenceudvikling. Se den fulde projektbeskrivelse for yderligere detaljer.

Forskning

Hør mere om, hvordan vi forsker i projekt Den Mangfoldige Folkeskole.

A.P. Møller Fonden støtter projektet

Projektet er blevet en realitet på baggrund af en bevilling på 50 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Læs om A.P. Møller Fonden.

Yderligere information

Mette van Dalm

Projektleder

Henrik Søndergaard Nielsen

Projektleder