Gå til hoved indhold

På diplomholdene er der 130 pladser fordelt på hele året – først til mølle! Alle hold oprettes, hvis der er nok tilmeldte.

På moduler med lukkede DMF-hold er der fuld forplejning. Det er der ikke på de åbne diplom-hold. Der er lukkede DMF-hold på følgende diplommoduler:

Hvis nogle medarbejdere ønsker et diplommodul, som ikke er på listen – kan vi henvise til muligheden for at søge midler hos Omstillingsfonden.

Moduler i efteråret 2024

Læse- og skriveteknologi
Diplommodul

Læse- og skriveteknologi

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
19. august 2024
Elever med særlige behov i matematikundervisningen
Diplommodul

Elever med særlige behov i matematikundervisningen

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
21. august 2024
Faglig vejledning i skolen - Matematikvejleder
Diplommodul

Faglig vejledning i skolen - Matematikvejleder

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
21. august 2024
+1
Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse
Diplommodul

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
22. august 2024
Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse.
Diplommodul

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse.

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
22. august 2024
Socialkognitive udviklingsforstyrrelser
Diplommodul

Socialkognitive udviklingsforstyrrelser

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
23. august 2024
+1
Neuropsykologi og neuropædagogik
Diplommodul

Neuropsykologi og neuropædagogik

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg,
Thisted
29. august 2024
+2
Fællesskabende didaktik - didaktisk ledelse af klassefællesskaber – Den mangfoldige folkeskole
Diplommodul

Fællesskabende didaktik - didaktisk ledelse af klassefællesskaber – Den mangfoldige folkeskole

Aalborg
09. september 2024

Moduler i foråret 2025

Læring, kontakt og trivsel – Den Mangfoldige folkeskole
Diplommodul

Læring, kontakt og trivsel – Den Mangfoldige folkeskole

Aalborg
14. januar 2025
Fællesskabende pædagogik
Diplommodul

Fællesskabende pædagogik

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
15. januar 2025
Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse
Diplommodul

Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
16. januar 2025
Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi
Diplommodul

Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
16. januar 2025
Flersprogethed og andetsprogstilegnelse
Diplommodul

Flersprogethed og andetsprogstilegnelse

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg,
Online
17. januar 2025
Børn, unge og familier i udsatte positioner
Diplommodul

Børn, unge og familier i udsatte positioner

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
17. januar 2025
Social inklusion
Diplommodul

Social inklusion

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
27. januar 2025
Faglig vejledning i skolen - Matematikvejleder
Diplommodul

Faglig vejledning i skolen - Matematikvejleder

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
21. august 2024
+1
Læring og didaktisk design
Diplommodul

Læring og didaktisk design

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg
22. august 2025
Neuropsykologi og neuropædagogik
Diplommodul

Neuropsykologi og neuropædagogik

Den pædagogiske diplomuddannelse
Aalborg,
Thisted
29. august 2024
+2