Gå til hoved indhold

Når der ikke er nogen bestemte svar på inklusionsudfordringen, hvordan skaber vi så forandring?

I Rebild Kommune ønsker vi at tilgå udfordringen ud fra en innovationstankegang, hvor vi undersøger vores lokale praksis og det vi kender eller 'plejer' – vi tænker os om på ny. Det gør vi ved at give plads til at eksperimentere, fejle, lære og finde nye veje undervejs helt tæt på elever, medarbejdere og ledernes praksis, med det inkluderende perspektiv for øje. Vi øver os ved at anvende aktionslæring/prøvehandlinger som kompetenceudviklingsmetode.

Den Mangfoldige Folkeskole bidrager ind i en igangværende proces i Rebild kommune om udvikling af didaktiske tilgange til planlægning og gennemførsel af en aktiverende og elevinvolverende undervisning. Projektet skal være med til at kvalificere arbejdet med de to kontraktmål 'Udviklende fællesskaber' og 'Spændende og motiverende skoledag'.

I dette projekt vil vi derfor også udforske det inkluderende potentiale i den problembaserede lærings didaktik (Problembaseret og projektorienteret Læring, PBL), som har vist sig at have en positiv effekt på børns deltagelsesmuligheder. Vi er nysgerrig på koblingen mellem den problembaserede tilgang til læring og det specialpædagogiske perspektiv for at blive klogere på om anvendelse af didaktiske greb fra begge områder, vil vise sig at være særlig inklusionsskabende.

Forløbet er tilrettelagt i tre spor:

  • Lokalt spor med fokus på aktionslæringsforløb for medarbejdere og kompetenceudvikling på den enkelte skole
  • Ledelsesspor for alle ledere på skoleområdet
  • Fælles spor for ledere og ressourcepersoner på tværs af kommunens skoler

På baggrund af Budget 2024-2027 er der udarbejdet en vision 2030 for skoler og dagtilbud i Rebild Kommune, hvor der overordnet ønskes et endnu tættere samarbejde mellem kommunens folkeskoler. De organiseres fra august 2024 i tre skolenetværk, som er geografisk sammenfaldende. Med denne organisering bevares et lokalt råderum, samtidig med at skolerne bliver i stand til at løfte i flok, for at sikre mangfoldige skoletilbud i en organisatorisk ensartet økonomisk ramme. Ledelsessporet og fællessporet i Den mangfoldige folkeskole skal fortsat være med til at understøtte kompetenceudvikling, videndelingen og fællesskabet på tværs af skolerne.

Vision 2030

  • Vi vil tage ansvar og handle hurtigt, når børn og unge mistrives. Derfor vil vi være på forkant og forebygge, sådan at børn og unge får tilstrækkelig hjælp tidligt gennem særlig tilrettelæggelse og støtteforanstaltninger i det almene fællesskab.
  • Vi har færre børn og unge, der går i et specialtilbud eller specialklasse/-skole i 2030, fordi vi har skabt et udviklende, trygt og tillidsfuldt almenmiljø for alle børn og unge.
  • Vi skaber velfærden gennem fællesskabet, derfor bygger vores organisering på forpligtende netværk.
  • Vi ser sammenhænge, inddrager og tænker på tværs, derfor skal kommende års udvikling af dagtilbud og skoler i Rebild Kommune ske i samarbejde med børn og unge, forældre, medarbejdere, ledere, andre kommunale centre, uddannelsesinstitutioner, foreninger og erhvervslivet. 

Kontakt os

Vil du vide mere om Rebild kommunes tilgang til projekt Den Mangfoldige Folkeskole eller er du interesseret i et samarbejde? Så kontakt: 

Lars Reidar Vinding Salomonsen

E-mail: ilrvs@rebild.dk
Mobil: 30 10 56 85