Gå til hoved indhold

Morsø Kommune har iværksat en kulturforandringsproces, hvor arbejdet med børn og unge i højere grad skal rette fokus mod at skabe stærke fællesskaber i børnenes og de unges lokale miljø. I Morsø Kommune er der fokus på alle børn og unge ret til at være en del af et stærkt fællesskab. Her tror vi på, at forskellighed og fællesskab er en styrke i forhold til at udvikle en identitet og et stærkt selvværd. Gennem stærke og inkluderende fællesskaber og relationer sikres den enkelte de bedste betingelser for læring, trivsel, dannelse og udvikling. De stærke og inkluderende børnefællesskaber skabes i et samarbejde mellem alle, som har aktier i fællesskabet; barnet, den unge, familierne og mange forskellige fagprofessionelle.  

Vision

Det rettidige, systematiske, praksisnære og tværprofessionelle samarbejde skaber de bedste betingelser for læring, trivsel, dannelse og udvikling for alle børn og unge på Mors.

Strategi

  • Stærke fællesskaber er udgangspunkt for opgaveløsningen
  • Opgaveløsningen er lokal og praksisnær
  • Det tværprofessionelle skal sikre inklusionsadgangen
  • Indsatser så tidligt og alment som muligt
  • De fagprofessionelle sikres let adgang til hinanden
  • Prøvehandlinger

Baggrund

For at skabe en mangfoldig folkeskole har vi i Morsø Kommune gjort meget ud af at implementere et fælles børne- og ungesyn:

Alle børn og unge i Morsø Kommune har ret til at være en del af et stærkt fællesskab. Morsø kommunes børne- og ungesyn har fokus på, at man, trods forskelligheder, kan udvikle sin identitet og sit selvværd i fællesskaber, der gennem stærke relationer sikrer den enkelte de bedste betingelser for læring, trivsel, dannelse og udvikling.

Børn og unge har krav på at blive respekteret som de unikke mennesker, de er. De har krav på at blive anerkendt på grundlag af de forudsætninger, de har. Børnene og de unge skal møde tydelige voksne, der altid har fokus på ressourcer hos den enkelte og i det givne fællesskab.

Forældre skal inddrages og aktiveres i arbejdet således, at barnet eller den unge kan genkende sammenhænge i hverdagen på skolen eller i dagtilbuddet, og det liv, der leves i hjemmet.

Derudover har vi blandt andet indført Morsø Metoden, som er en kvalitetssikring af indsatserne rettet mod stærke og inkluderende børnefællesskaber og er samtidigt før-visitationsproces for skoler og dagtilbud i Morsø Kommune.

Morsø Metoden indebærer en systematisering af indsatserne inden for det monofaglige, det flerfaglige og det tværprofessionelle i skoler og dagtilbud.

Hvis et barn eller en ung oplever vanskeligheder, enten personligt eller i et fællesskab, har vedkommende krav på et fokus på ressourcer og løsninger, der tager afsæt i fællesskaberne.

Det betyder helt konkret, at de fagprofessionelle gennemgår det monofaglige hjul med tilhørende spørgsmål for at sikre, at alle løsningsmuligheder er udforsket inden for fællesskab, inden man rettet blikket mod det flerfaglige og på sigt evt. det tværprofessionelle samarbejde.

Morsø Metoden indeholder et parallelt ledelsesspor, som aktiveres samtidigt med det fagprofessionelle arbejde. Ledelsessporet understøttes af en generel spørgsmålsskabelon til hver fase af Morsø Metoden:

Implementeringen af Morsø Metoden har f.eks. også betydet, at forskellige fagligheder fra PPR er samlet i ”rejsehold” kaldet Konsultative Teams. De Konsultative Teams findes på skolerne mandag og tirsdag, så det pædagogiske personale har mulighed for at booke tid eller vende forbi teamet til en uformel samtale om specifikke udfordringer i et givent fællesskab. De Konsultative Teams kommer også i klasserne og observerer fællesskabet for at kunne give relevant sparring.

Derudover har alle medarbejder på tværs af skole og dagtilbud deltager i 6 dages kompetenceudvikling.

Kompetenceudvikling skal sikre, at alle pædagogiske ansatte har indgående kendskab til det børnesyn, det praksisgrundlag og de metoder, vi anvender. Det betyder en introduktion til f.eks. systemisk tænkning, relationens betydning og anerkendelse samt konkrete redskaber som f.eks. LP-modellen, ICDP, Krap m.m.

De pædagogisk ansatte skal aktivt forholde sig til og arbejde med læringsmiljøer, der tilgodeser alle børn, så alle børn bliver en del af et fællesskab og får deltagelsesmuligheder. Derfor er der indarbejdet aktionslæringsforløb mellem undervisningsgangene.

Et af de vigtigste parametre for at lykkes med kulturforandringen i Morsø Kommune er, at de fagprofessionelle fokuserer på den tilgang, de anvender (hvad kan jeg gøre anderledes?), når et barn eller et fællesskab udfordres, i stedet for at fokusere på det enkelte barn.

Hvad gør vi?

I Morsø Kommune er det vekselvirkningen mellem kompetenceudviklingen og aktionslæringsforløbene, der er grobund for kulturforandringen.

Et eksempel på et vellykket aktionslæringsforløb kan ses herunder:

Lad dig inspirere

Forandring er svært, men i Morsø Kommune er vi helt sikre på vej i den rigtige retning, når vi får nedenstående tilbagemeldinger i forbindelse med kompetenceudviklingen.

"Forløbet har påvirket mit børnesyn og min praksis i forhold til at skabe og vedligeholde stærke og inkluderende børne- og ungefællesskaber, så jeg nu ser mere på fællesskabet og dets evne til at skabe trivsel for børnene end på, hvordan jeg skal skabe 26 forskellige elevers individuelle skoledag."

Lærer ved Morsø Kommune

"Jeg har også fået øjnene op for, at man først og fremmest skal skrue på sig selv. Det kan godt være, at jeg ikke har været dygtigt nok til at tænke ”hvad kunne jeg gøre bedre”, i stedet for altid at tænke over, hvad de andre kunne gøre, fordi jeg troede, at jeg har den rigtige idé eller måde at gøre det på. Det har givet en naturlig nysgerrighed på, hvordan man kan hjælpe hinanden til at skabe de her fællesskaber, og hvordan mine kollegaer gør."

Lærer ved Morsø Kommune

Kontakt os

Vil du vide mere om Morsø kommunes proces eller er du interesseret i et samarbejde? Så kontakt 

Tina Morgen Kristensen

E-mail: tmkr@morsoe.dk 
Mobil: 21 65 50 48