Gå til hoved indhold

Mariagerfjord Kommune tjekker i løbet af 2023 ind i den regionale indsats med PLF 3.0 - Den Mangfoldige Folkeskole, hvor alle skoler og forvaltningen står på skuldrene af skolernes stærke professionelle læringsfællesskaber, som PLF 1.0 og 2.0 har understøttet udviklingen af de seneste 6 år. Arbejdet med vores fokuspunkter fortsætter også efter 2025, når den fælles regionale indsats afsluttes.

Vores deltagelse i Den Mangfoldige Folkeskole sker desuden i stærk sammenhæng med en kommunal udviklingsplan: Stærkere Fællesskaber med deltagelsesmuligheder for alle børn og unge, hvor repræsentanter fra dagtilbud, skole og PPR i flere arbejdsgrupper via Fair Proces og med forskellige indsatser arbejder med dette.

Vores fokuspunkter

  1. Fælles Pædagogisk Fundament: Vores børne- og ungesyn er fundamentet for alle skolers pædagogiske medarbejdere og er nærværende på alle møder mellem disse, ligesom et antal team pr. skole deltager i ekstra sparringer med kommunal konsulent. Fundamentet er udarbejdet af en af de førnævnte arbejdsgrupper og indeholder 7 konkrete pejlemærker, som vi bruger til at understøtte, at vi som voksne er på rette vej ift. at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn i stærke fællesskaber. Børne- og ungesynet kan ses her. Der er et ønske om et artefakt – en 3D-figur, der skal kunne stå på bordet, når de respektive team arbejder med fundamentet. Pt. er en gruppe elever i valgfaget håndværk og design derfor i gang med at udvikle preto- og prototyper, der skal opfylde dette ønske med håb om, at den valgte prototype som færdigt produkt vil kunne fremstilles bæredygtigt på skolernes forskellige makerspace-maskiner.
  2. Mellemformer: I Mariagerfjord kommune er det de voksne, der er tættest på børnene, der er de nærmeste til i samarbejde at udvikle og tilrettelægge læringsmiljøer og der bedst understøtter deltagelsesmuligheder for alle børn i stærke fællesskaber - uanset skoletilbud og klassetrin. Det er det vi i Mariagerfjord kommune betegner som mellemformer. Inden sommerferien fik relevante medarbejdere fra alle skoler et engagerende og motiverende oplæg af Kathrine Olesen fra UCN. Der planlægges pt. workshops for flere medarbejdere om at skabe gode læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder.
  3. Tæt på ledelse: I forlængelse af ledersporet i PLF-forløbet starter der i efteråret 2023 et uddannelsesforløb om bl.a. neuropædagogik og –psykologi for ledere. Forløbet er tilrettelagt i samarbejde med UCN, hvor Lars Buur og Nicolaj Suhr står for det faglige indhold. Forløbet suppleres med ledelsessparringer faciliteret af en konsulent fra Dafolo, der har været en uvurderlig samarbejdspartner i PLF-Nord-forløbet Mariagerfjord Kommune.

I alle sammenhænge anvendes værktøjer, som ledere og medarbejdere har erfaringer med fra PLF Nord.

Kontakt os

Vil du vide mere om PLF 3.0 eller er du interesseret i et samarbejde? Så kontakt 

Dorthe Louise Hansen

E-mail: Dorth@mariagerfjord.dk
Mobil: 29 42 27 29