Gå til hoved indhold

I Jammerbugt Kommune er Den Mangfoldige Folkeskole ét af mange kompetenceudviklingstiltag, der har til formål at understøtte en kulturforandring. En kulturforandring, hvor inklusion - både på institutionsniveau og væsensniveau - bliver et fælles anliggende og en fælles opgave for alle.

Vi er billedligt talt optagede af, at de fagprofessionelle får flere redskaber i deres ”værktøjskasse” og bliver endnu dygtigere til at vælge det rigtige redskab i en given situation for at sikre en vellykket inklusion af alle elever.

Vi har et stort fokus på den didaktiske kompetence hos den fagprofessionelle og muligheden for at lære - som skole, ledelse, team, medarbejder og elev - gennem afprøvninger og refleksion.

Det seneste initiativ er afvikling af et kompetenceforløb for PPR Jammerbugt. Dette kompetenceudviklingsforløb skal bidrage til at koble den psykologfaglighed og tale/hørefaglighed, der kendetegner PPR med de didaktisk og pædagogiske overvejelser og valg, der træffes af det pædagogiske personale ude i klasselokalerne.

Vores mål

De skoler, der deltager i Den Mangfoldige Folkeskole, er i særdeleshed opsatte på at lykkes med følgende mål:

  • At øge deltagelsesmulighederne for alle børn og unge
  • At skabe læringsmiljøer, der tager højde for elevernes forskellighed og sikrer gode deltagelsesmuligheder for alle
  • At have høje forventninger
  • At opbygge en Læringskultur gennem aktionslæring
  • At styrke refleksionen over egen praksis
  • At udvikle lokale tilgange og metoder til at øge alle elevers deltagelse, trivsel og læring

Biersted Skole arbejder med Makerspace og Engineering

Undervisning kan tage mange former. Ikke mindst specialundervisning, som mange steder giver mulighed for helt særlig tilpasning af mål, indhold og metoder.

I Biersted Skoles tilbud for elever inden for autismespektret, arbejder de for eksempel med to former for undervisning, man kunne kalde praksisfaglige. I skolens Makerspace kan elever og lærere arbejde med et fælles tredje, der både motiverer, giver mulighed for at bringe faglighed i spil og understøtter relationen mellem eleven og den voksne professionelle. Med den naturfaglige tilgang Engineering tager man udgangspunkt i en praktisk udfordring - en challenge. Herefter bygger læreren teori på.

Lærerne fra Biersted skoles ASF-klasser, Birgitte og Lars, understreger vigtigheden af, at eleverne lærer man godt må øve og prøve, selvom man fejler. “Det er menneskeligt at fejle”, som Lars pointerer.

I videoen kan du høre Birgitte og Lars give deres perspektiver på, hvad de to tilgange kan bidrage med i en specialundervisnings-kontekst.

Kontakt os


Vil du vide mere om aktiviteterne i Jammerbugt kommune eller er du interesseret i et samarbejde? Så kontakt: 

Anders Nybo

E-mail: nyb@jammerbugt.dk
Mobil: 41 91 23 07