Gå til hoved indhold

Det bærende fundament i Brønderslev Kommune hviler på erfaringer fra et tidligere aktionslæringsforløb i en udvidet form.

Sådan gør vi

Alle medarbejdere på alle skoler i kommunen deltager i et 2-årigt aktionslæringsforløb med fastlagte sparringer fulgt op af ledelsessparring på forskellige niveauer. UCN faciliterer alle sparringer.

Alle læringsMILJØvejledere kvalificeres gennem et lokalt designet diplommodul til at oversætte og omsætte specialpædagogisk og almendidaktisk viden til praksis med følgende temaer:

  • Mellemformer
  • Eksekutive vanskeligheder og klasseledelse
  • Skolefravær, barnets perspektiv og motivation
  • Det professionelle samarbejde og co-teaching
  • Vejlederens rolle og position; at oversætte og omsætte viden til praksis
  • Low arousal-pædagogik og børnesyn
  • Neuropædagogik
  • Samarbejdet med forældre og fagprofessionelle
  • Almendidaktik, fællesskabende didaktikker og deltagelsesmuligheder
  • En systemisk tilgang til vejledning

Samlet videreudvikles praksis gennem aktionslæringsforløb og det professionelle læringsfællesskab med særlig fokus på etablering af lokale pædagogiske læringscentre (PLC).

Målet er, at skolens vejledere og ressourcepersoner udgør et lokalt videnscenter i forhold til etablering af mellemformer, som bidrager til øgede deltagelsesmuligheder for alle børn og unge.

Der sættes yderligere fokus på ledelse og samarbejde på tværs i kommunen.

Kontakt os

Vil du vide mere om vores 2-årige aktionslæringsforløb og de resultater, vi oplever? Så kontakt: 

Kristine Fooken

E-mail: krvfj@99454545.dk