Gå til hoved indhold

Evaluering af projektet

Hvert år i løbet af projektperioden bliver Den Mangfoldige Folkeskoles indsatser evalueret på baggrund af inputs fra pædagogisk personale, vejledere, skoleledere og elever. På denne side kan du læse om de foreløbige indsigter og fokuspunkter fra evalueringerne. Den første evaluering blev udført i foråret 2023.

Indholdet på siden opdateres årligt med indsigter fra de nyeste evalueringer.
Til den pædagogiske ledelse

Materialer til arbejdet med evaluering

Vi har lavet en særskilt side med materialer, som skal understøtte skoleledelsens arbejde med evaluering af Den Mangfoldige Folkeskole. Her ligger blandt andet dialogværktøjer, guides til skolerapporter og inspiration til, hvordan der arbejdes med resultaterne fra projektets evaluering.

Hurtig gennemgang af anden evaluering

Baggrund for evaluering

Evalueringen er udført af Rambøll og lavet på baggrund af spørgeskemaundersøgelser, casebesøg i seks udvalgte kommuner samt dialogværktøj til ledere og pædagogisk personale. 

I juni 2024 kom den anden ud af tre evalueringer af Den Mangfoldige Folkeskole. Rambøll har sammenfattet indsigter og fremtidige fokuspunkter indenfor fem overordnede temaer, som du kan læse mere om i efterfølgende afsnit.

1. Tværkommunalt samarbejde og organisering

Evalueringen viser, at både skoleledere og pædagogisk personale synes stadig, at Den Mangfoldige Folkeskole er et inspirerende fælles projekt, og der er små tegn på, at det tværkommunale samarbejde begynder at spire. Der er dog stadig et uforløst potentiale i samarbejdet på tværs af kommunegrænser, hvor nogle kommuner ikke oplever at få det ud af samarbejdet, som de havde forventet. Derfor er der behov for at opnå en bedre forståelse af, hvornår de gode samarbejder lykkes, og hvordan man bedst styrker den tværkommunale organisering, så flere skoler prioriterer samarbejdet.

2. Tegn på forandringer i praksis

Flere teams har deltaget i aktionslæringsforløb i dette skoleår, og flertallet af disse medarbejdere oplever, at udviklingsarbejdet har styrket deres egen praksis. Der er dog fortsat mange teams, der ikke følger systematisk op på deres prøvehandlinger. Fremadrettet bør teams have fokus på at skabe kæder af prøvehandlinger, så aktionslæring bliver en integreret del af praksisudviklingen frem for at være enkeltstående aktiviteter.

3. Samarbejde og kapacitet

Pædagogisk personale oplever et stærkere fælles børnesyn på skolerne og en større åbenhed om egen praksis. Fremadrettet er der behov for at understøtte, at erfaringer fra aktionslæringsforløb og kompetenceudvikling i højere grad spredes på tværs af pædagogisk personale.

4. Organisering og ledelsesunderstøttelse

Pædagogisk personale oplever i højere grad en klar vision for arbejdet med at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever på deres skole. De føler dog ikke altid, at ledelsen er tæt nok på det konkrete arbejde med at styrke læringsmiljøerne. Fremadrettet er det vigtigt, at lederne går tættere på og dermed signalerer, at de prioriterer og interesserer sig for udvikling af praksis.

5. Forvaltningens rolle

Mange skoler oplever en forvaltning, der gerne vil støtte deres arbejde med Den Mangfoldige Folkeskole, og som arbejder målrettet på at fremme et fælleskommunalt børnesyn, skolerne kan arbejde videre ud fra. I nogle kommuner savner skolerne dog stadig støtte fra forvaltningen til at sætte retning for projektet. Fremadrettet er det vigtigt at øge videndeling på tværs af skolerne inden for kommunen for at lykkes med en mere generel kapacitetsopbygning i hele regionen.

Download indsigter og fokuspunkter fra evalueringen